• V případě, kdy Vám nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, můžete si naše služby objednat jako samoplátce za cenu 30 Kč/km včetně DPH.
  • Minimální cena přepravy je 130 Kč včetně DPH.
  • Přítomnost dalšího pracovníka  za cenu 150 Kč/hod včetně DPH.
  • Přítomnost blízké osoby jako doprovodu je účtována dle dohody.