Cookies management by TermsFeed Cookie Consent O společnosti | SANITKA.ORG s.r.o.

 Společnost SANITKA ORG s.r.o. je členem skupiny MEDIRECO a.s.

Sanitka.ORG s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu zabezpečuje dopravu raněných, nemocných a rodiček z / do zdravotnických zařízeních
Pacienti, kteří jsou pojištěnci, přepravu neplatí. V opačném případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si stejnou profesionální službu objednat sám jako samoplátce.  Placené služby jsou uvedeny v našem ceníku.
Doprava je zajišťována prostřednictvím špičkově vybaveného dispečinku kvalifikovanými řidiči - zdravotníky jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí.
SANITKA.ORG  tuto činnost vykonává od svého založení, a to zejména v olomouckém kraji.
- Je sekundární součástí krajského integrovaného záchranného systému (IZS) a stálou zálohou záchranné služby Olomouckého kraje . Jako taková se účastní společných cvičení a v případě požadavku operačního střediska IZS provádí zásah při hromadných neštěstích, katastrofách a podobných krizových situacích.

- Na základě žádosti orgánů integrovaného záchranného systému poskytuje bezplatné asistenční služby, ač sama není nikým dotována a prakticky veškeré výkony provádí ve „státních službách“. Na této bázi má s řadou olomouckých institucí a organizací (Krajský úřad Olomouckého kraje, Záchranná služba Olomouckého kraje, Fakultní nemocnice Olomouc, zdravotnická zařízení a pojišťovny a pod.) uzavřeny smlouvy o spolupráci, pomoci, kompetencích a výkonech.

SANITKA .ORG má v současnosti v rámci olomouckého regionu dominantní postavení v oblasti dopravy raněných, nemocných a rodiček a tento trend by měl, zejména s ohledem na pozitivní odezvy pacientů i zdravotních zařízení nadále pokračovat. Intenzivně budujeme naše pobočky v kraji jihomoravském a moravskoslezkém, tak abychom nabídli kvalitní služby i zde.

Po celou dobu svého působení máme uzavřeny Smlouvy o přepravě pacientů se všemi zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravot. pojišťovna

Věříme, že kvalitními službami, a to je naší hlavní prioritou, přispíváme ke spokojenosti našich klientů, resp. jim pomáháme překonat momentální nedobrou životní situaci.